Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by

Rīga, РигаIzskatās, ka laiku var precizēt… 2

Topic 2
Replies 0
  1. Kartes
  2. Restorāni
  3. Карты
novadnieks, : Piena restorāni un paviljoni. 1930to gadu otrā puse.

Izskatās, ka laiku var precizēt vismaz līdz posmam starp 1936. un 1938. gadu: 1936. gadā Raņķa dambis tika pārdēvēts par Nameja bulvāri[1], bet 1938. gada 5. novembrī tika atklāts izremontētais Zemgales tilts, kura šajā kartē vēl nav[2].

  • 1: Энциклопедия «Рига». Р., Главная редакция энциклопедий, 1989, стр.452
  • 2: A. Caune: Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem. R., Zinātne, 1994., 44. lpp.

Rīga, РигаZiņas par šo Rīgas plāna… 4

Topic 4
Replies 0
  1. Kartes
artursreiljans, : Paldies! Būtu lieliski, ja Jūs…

Ziņas par šo Rīgas plāna izdevumu atrodamas Benjāmiņa Jēgera "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1971. - 1980." Apgāds "Daugava" Stockholm 1988. 299. lpp, 8232. apraksts:
Rīga.(Iekšpilsētas plāns ar celtņu attēliem. Stokholmā izd. V. Zaļkalns) 1979. - (1) lapa b. vk. 42*39 cm (2.50$) Ar atzīmi: "1979ss."

Jelgava, ЕлгаваLatvijas Mākslas akadēmijas vēstures institūta… 4

Topic 4
Replies 0
  1. Kartes
artursreiljans, : Paldies! Būtu lieliski, ja Jūs…

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdotajā "Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija" , kurā publicēts tieši šis plāna eksemplārs, tas datēts kā 1907. gada izdevums, vairāk neko neminot.
Vienīgo bibliogrāfisko pieminējumu esmu atradis šeit: http://www.foark.umu.se/samlin… ar datējumu 1903. gads.