Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • time default
  • message update time

Rīga, РигаIzskatās, ka laiku var precizēt… 2

Topic 2
Replies 0
  1. Kartes
  2. Restorāni
  3. Карты
novadnieks, : Piena restorāni un paviljoni. 1930to gadu otrā puse.

Izskatās, ka laiku var precizēt vismaz līdz posmam starp 1936. un 1938. gadu: 1936. gadā Raņķa dambis tika pārdēvēts par Nameja bulvāri[1], bet 1938. gada 5. novembrī tika atklāts izremontētais Zemgales tilts, kura šajā kartē vēl nav[2].

  • 1: Энциклопедия «Рига». Р., Главная редакция энциклопедий, 1989, стр.452
  • 2: A. Caune: Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem. R., Zinātne, 1994., 44. lpp.