Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • time default
  • message update time

Rīga, РигаZiņas par šo Rīgas plāna… 4

Topic 4
Replies 0
  1. Kartes
artursreiljans, : Paldies! Būtu lieliski, ja Jūs…

Ziņas par šo Rīgas plāna izdevumu atrodamas Benjāmiņa Jēgera "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1971. - 1980." Apgāds "Daugava" Stockholm 1988. 299. lpp, 8232. apraksts:
Rīga.(Iekšpilsētas plāns ar celtņu attēliem. Stokholmā izd. V. Zaļkalns) 1979. - (1) lapa b. vk. 42*39 cm (2.50$) Ar atzīmi: "1979ss."

Jelgava, ЕлгаваLatvijas Mākslas akadēmijas vēstures institūta… 4

Topic 4
Replies 0
  1. Kartes
artursreiljans, : Paldies! Būtu lieliski, ja Jūs…

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdotajā "Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija" , kurā publicēts tieši šis plāna eksemplārs, tas datēts kā 1907. gada izdevums, vairāk neko neminot.
Vienīgo bibliogrāfisko pieminējumu esmu atradis šeit: http://www.foark.umu.se/samlin… ar datējumu 1903. gads.