Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
There are no replies to this message yet.
Tags

ValmieraIelūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo… 1

Topic 1
Replies 0
Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi
Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi

Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi (1967. g. 14. oktobrī plkst. 14.00 Kultūras namā). Bukletā dots arī neliels ieskats biedrības vēsturē.

There are no replies to this message yet.
Tags